(Sacan) Naruto, sasuke, sakura y kakashi

(Sacan) Naruto, sasuke, sakura y kakashi

N A R U T O

(Sacan) Naruto vs Sasuke

(Sacan) Naruto vs Sasuke

(Sacan) Naruto y sasuke Grandes Rivales

(Sacan) Naruto y sasuke Grandes Rivales

(Sacan) El equipo 7

(Sacan) El equipo 7

(Sacan) Naruto, sasuke, Hitachi Garra

(Sacan) Naruto, sasuke, Hitachi Garra

(Sacan) Naruto, sasuke, sakura y kakachi

(Sacan) Naruto, sasuke, sakura y kakachi

(Sacan) Ranma y Akane

(Sacan) Ranma y Akane